LEADER projekti toetuse raames valmis juunis 2022 Eralasteaed Lillelapsed hoovis õuesõppeklass.