Tarkade Kool – tarkade kool

29 märts |  märksõnad:

Esimene Tarkade Kooli kasvandik on tänasest Prantsuse Lütseumi õpilaste auväärses nimekirjas.  Palju õnne, Robert Lill! Tarkade Kooli idee ja eesmärk oli anda lapsele avaram maailmapilt ja toetada tema individuaalset arengut, surumata teda lasteaia tavapärasesse väikelapserežiimi. Tarkade Koolis omandatu oli piisav, Robert ei vajanud mingit kodust lisadrilli – temaga lihtsalt ei tehtud kodus ei etteütlusi ega arvutamist. Küll on kodu toetanud tema raamatulugemishuvi (peamiselt populaarteaduslikud). Väljakujunenud minapilt võimaldab - minna, näha ja võita! Aitäh, targad Tarkade Kooli õpetajad!